Естетично възстановително зъболечение

estetika

Естетичното зъболечение има за цел постигане на красива усмивка и хармонично лице. В зависимост от клиничния случай и изискванията на пациента това се постига чрез:

Бондинг

Това е директно естетично възстановяване на формата на зъбите с фотокомпозити последно поколение, така че изграждането се слива с цвета на зъба.

Фасети

Фасетите са тънки пластинки (0,5-1 мм), изработени от керамика или композити, които покриват предната стена на зъбите. Прилагат се, за да подобрят формата и цвета на зъбите. Не е необходимо да се умъртвява зъба. Изработват се в лаборатория или се използват компонири (фабрични фасети, които се моделират и поставят в кабинета).

Инлеи и онлеи

Това са възстановявания, покриващи над 1/3 от дъвкателната повърхност на зъба. Използват се в случаите, когато един зъб се нуждае от нещо повече от пломба, но в същото време не е небходима изцяло изкуствена коронка. Инлеите и онлеите могат да бъдат направени от различни материали (метали, фотокомпозити, керамика). Изработват се в зъботехническа лаборатория. Благодарение на адхезивното залепване и химическата връзка между тях и зъба, здравината и издръжливостта на тези възстановявания е много по-голяма от тази на големите пломби.

Зъбни коронки

Те възстановяват цялата повърхност на зъба. Използват се при силно разрушени, умъртвени или счупени зъби. С тях се възстановява дъвкателната функция, говора и естетиката на лицето. Могат да се изработят от различни материали в зъботехническа лаборатория, но най-често използваните са от метало-керамика. С по-голяма естетика са изцяло керамичните корони, използвани най-вече за предните зъби. Най-естетични са циркониевите корони.

Мостове

Мост се поставя, когато липсват един или повече зъби. Предназначението му е да възстанови липсващите зъби, нарушената дъвкателна и говорна функция и най-вече естетиката на лицето. Поставя се върху зъбите, ограничаващи празното пространство, като преди това те трябва да се обработят. Мостът се изработва в зъботехническа лаборатория, като най-често използваният материал е метало-керамиката.

Протези

С възрастта и нелекуваната пародонтоза дефектите в зъбните редици стават по-големи. Липсват повече зъби. В този случай, за да се възстанови дъвкателната функция и естетика на лицето се поставят скелетирани или еластични протези.

Цялостно естетично възстановяване се налага и при абразио на зъбите (изтриване на режещите ръбове и дъвкателните повърхности). Причина за абразиото може да бъде бруксизмът и бруксоманията (стискане и скърцане със зъби по време на сън) или киселинно увреждане (булимия, рефлукс). Пациенти с бруксизъм, които имат естетични възстановявания, задължително трябва да носят оклузална шина като предпазно средство. В противен случай са възможни фрактури и отчупване на фрагменти от естетичните възстановявания.