Кариесология и ендодонтия

karies

Кариесът е най-популярното дентално заболяване сред пациентите. Често пациентите, идвайки в кабинета, питат „Имам един кариес, може ли да ми сложите пломба?” За съжаление това е най-късният етап от развитието на кариеса. Пациентът го вижда, когато в зъба вече има кухина. Преди да стигне до тук, той е съществувал като начален кариес в стадий на бяло или кафяво петно и е настъпила деминерализация на зъбната повърхност. За съвременното лечение на кариеса най-голямо значение има именно този начален етап. Днес кариесът се приема за обратим метаболитен процес и се разглежда като инфекциозно заболяване. Конвенционалните методи само чрез изборване и обтуриране сега отстъпват място на съвременни методики за овладяване и управление на кариозния процес. Това е възможно само с активното участие на самия пациент, а ако е дете – и с това на неговите родители. Регулярните прегледи са много важни, за да може кариесът да се открие в най-ранния му етап, преди лезията да е видима клинично. За тази цел се използват нови диагностични методи. Съвременното лечение на кариеса включва оценка на риска, приложение на неинвазивно и минимално инвазивно лечение. Така се постига оптимален ефект и зъболяването се лекува, а не се замества увредената зъбна тъкан.

Неинвазивно лечение

Неинвазивното лечение се осъществява чрез моделиране на биологичната и химична орална среда. Изработва се индивидуална профилактична програма. Предимство на това лечение е, че не се използва „машинка” и е безболезнено.

Минимално-инвазивно лечение

Минимално-инвазивното лечение цели да отстрани само увредената тъкан, без загуба на здрав емайл и дентин. Прилага се при ранно откриване на начален кариес с кавитация, успоредно с превантивното лечение. Процедурата е бърза и без болка, а обтурирането е минимално.

Лечение на дълбок кариес

В кабинет „Дентална хармония” при лечение на дълбок кариес се прилага лазер, който оказва пряк аналгетичен ефект и предотвратява болката и дискомфорта след обтурация.

В зависимост от големината и тежестта на кариеса при обтурирането се прилагат различни съвременни техники:

  • Директен бондинг – прави се с последно поколение фотокомпозити (нанотехнология);
  • Естетични инлеи или онлеи, изработени от композити или керамика;
  • Фасети – композитни или керамични

При всеки от тези случаи естетичните възстановявания не се открояват от заобикалящите ги зъбни тъкани.

Кореново лечение и прелечение

За огромно съжаление в много от случаите пациентите идват в кабинета, когато вече имат усложнения на кариеса – пулпити, периодонтити, грануломи или абсцес. В тези случаи се налага да се проведе кореново лечение или прелечение на зъба с методите на съвременната ендодонтия. Необходимо е да се отстранят инфектираните тъкани в каналите на зъба, да се обработят механично и медикаментозно и накрая да се обтурират. За тази цел ние прилагаме най-новите техники и протоколи за лечение на коренови канали. Използваме минимален брой никел-титанови инструменти, с които прохождаме и обработваме канала до неговия край без риск от перфорация или счупване на инструмента. Електронно се измерва работната дължина на кореновия канал. Така няма опасност от травмиране и инфектиране на областта под корена на зъба. Медикаментозната и лазерна обработка на каналите оказва силен бактерициден ефект и мощно противовъзпалително действие. Болката се повлиява бързо и се възстановява костната тъкан при грануломи.

Щифтово изграждане

След обтурирането на кореновите канали в някои от случаите при силно разрушени зъби се налага щифтово изграждане. Ние използваме естетични щифтове от фибростъкло, които са близки до биологичните тъкани и рискът от фрактура на корена е намален в най-голяма степен. Освен това, ако зъбът се възстановява с директна бондинг техника се постига превъзходна естетика. При циментирането на щифта се използва т.нар моноблок-техника, при която здравината на възстановяванията се увеличава. Препоръчваме да се поставят метало-керамични или керамични корони на умъртвени зъби. Те предпазват тези зъби от бъдещи фрактури и ги спасяват от вадене или щифтово изграждане. В тези случаи качественото кореново лечение е от голямо значение за дълготрайността на възстановяванията.