Примери от практиката

Случай 1

Случай 2

Случай 3

Случай 4

Вижте още детайлни снимки от целия процес на лечение за този случай:

Случай 5

Случай 6

Случай 7

Случай 8

Случай 9

Случай 10

Случай 11

Случай 12

Случай 13

Случай 14

Случай 15

Случай 16

Всички снимки на тази страница са публикувани със съгласието на пациентите.