Видове апарати

Ретенционни апарати

orthosnap-clear-orthodontic-aligner-1

Носят се след края на лечението и свалянето на брекетите. Важни са за стабилността на захапката и красивата усмивка. Могат да бъдат едночелюстни, които поддържат зъбните дъги и двучелюстни, които поддържат захапката.

Снемаеми апарати

Най-ефективни са в периода на активен растеж на пациентите, когато в устата има както временни, така и постоянни зъби. Тези апарати подготвят челюстите, така че да поемат всички постоянни зъби, без да се налага вадене на здрави зъби в по-късна възраст.

Myobrace

Системата Myobrace е ортодонтско лечение, което е насочено към справяне с основните причини за кривите зъби. Често това се постига без необходимост от екстракция на зъби, като спомага за естествения растеж и развитие на горната и долната челюст. Лечението е подходящо както за деца, така и за възрастни и включва използване на серия от подвижни интраорални апарати. Апаратите се носят всеки ден за 1-2 часа и през нощта.

Със системата Myobrace се постига:
– Коригиране на лошите орални навици
– Развиване и подравняване на челюстите
– Изправяне на зъбите
– Оптимизиране на развитието на лицето

Myobrace помага да:
– Дишате през носа
– Поставяте езика в правилно положение при покой и при преглъщане
– Държите устните събрани

Лечение с алайнери

Това е ортодонтска система за плавно преместване и изправяне на зъбите. Използват се поредица от прозрачни шини, които с а почти незабележими (така наречената невидима ортодонтия). С алайнерите успешно се лекуват по-леките ортодонтски деформации като леко до средно струпване на зъби, затваряне на треми до 4 мм, корекция на ротирани и инклинирани зъби и други. За тази цел пациентът трябва да носи алайнерите в продължение на 16-18 часа на ден. Алайнерите може да се свалят по време на хранене или почистване. Алайнерите не нарушават естетиката и комфорта при носене, не пречат на говора, хигиенични са и имат лесна поддръжка. Лечението протича значително по-безболезнено и комфортно в сравнение с брекетите и другите ортодонтски апарати.